2016 metų kovo 20 dieną šachmatų turnyro metu mirė Alvydas Rajunčius

2016 m. kovo 20 d. mirė Alvydas Rajunčius

2016 metų kovo 20 dieną šachmatų turnyro metu mirė Alvydas Rajunčius.
Liūdime dėl draugo ir kolegos netekties ir reiškiame gilią užuojautą Velionio šeimai ir artimiesiams.